Всичко за GDPR

РАЗБЕРИ

Какво ти трябва

Анализ и препоръки

GDPR “GAP” Оценка

Система за оценка на нивото на съответствие с изискванията на GDPR, анализ на пропуските и доклад какво е необходимо да се предприеме.

GDPR “Риск” Оценка

“Оценка на риска,” свързан с обработката на на лични данни на физическите лица, извършвана от организацията, и за проектите, процесите и системите на организацията.

GDPR “ИТ” Одит

Система за оценка на нивото на съответствие на Информационите системи с изискванията на GDPR, доклад с пропуските и препоръки за необходимите действия.

НАПРАВИ

Решения и мерки

Организационно решение

GDPR “Всичко”

Готово за употреба решение за GDPR с всички документи, изисквани от регламента, попълнени и брандирани: съгласия, права, политики, договори, уведомления и др.

GDPR “Въздействие” Оценка

“Оценка на въздействието” върху защитата на личните данни за проектите в организацията, свързани с обработката на лични данни и проверка дали има нужда от регулярна оценка.

Технологично решение

GDPR “ИТ”

Постоянно наблюдение, контрол и отчет за информационните системи за съответствие с GDPR. Допълващи решения за ИТ сигурност: antivirus, antimalware, patch management, backup, MDM, 2 factor authentication и мнго други.

ПОДДЪРЖАЙ

Съответствие с GDPR

В информационните системи

GDPR “ИТ” Мониторинг

Постоянно наблюдение, контрол и отчет за информационни системи за съответствие с изискванията на GDPR.

При работа с лични данни

GDPR “ДЛЗД”

ДЛЗД (Длъжностно Лице по Защита на Данните) като услуга.

В организацията

GDPR “Обучение”

Обучение на служителите за работа с лични данни.

GDPR "Всичко"

Всички нужни документи
лв 499
90
без ДДС
 • Доклад с пропуски
 • Всички документи
 • Оценки риск и въздействие

GDPR "ИТ"

GDPR за информационни системи
лв 14
90
месесчно, без ДДС
 • ИТ доклад и препоръки
 • Постоянно наблюдение
 • Отдалечен контрол и одит

GDPR "ДЛЗД"

ДЛЗД (DPO) като услуга
лв 99
90
базова цена, месечно, без ДДС
 • Поддръжка на съответствието
 • Плащате колкото ползвате
 • Персонализиран калкулатор

GDPR "Обучение"

Обучение на служителите
лв 29
80
На служител, без ДДС
 • Видео уроци за GDPR
 • Тест след всеки урок
 • Издаване на сертификат

В сравнение с традиционните решения, продуктите на GDPRТест са:

50х

по-бързи

40x

по-лесни

30x

по-евтини

100x

по-добри

Подробна информация за всички продукти вижте по-долу

GDPR "Всичко"

Всички нужни документи
лв 499
90
(промоция) без ДДС
 • Доклад с пропуски
 • Всички документи
 • Оценки риск и въздействие

GDPR “Всичко” – Пълно документално решение за GDPR

С GDPR “Всичко” може да се справите с изискванията на GDPR лесно, бързо, точно и в пъти по-разумно от всяко едно друго решение. Научете какво липсва на Вашата организация и какво е необходимо да направите, за да постигнете пълно съответствие с изискванията на Регламента. Вземете Вашата пълна интегрирана система за обработка на личните данни, която включва: бланки за получаване и оттегляне на съгласие, документи, свързани с упражняването на правата, регистри, уведомления, длъжностна характеристика на ДЛЗД, договори и всички необходими политики и процедури – персонализирани, адаптирани и готови за употреба. Изготвянето на документите става през Вашия потребителски портал (след регистрация) и отнема между 1 и 4 часа. 

Вземете всички необходими за GDPR документи в един продукт, който включва:

 • Доклад с пропуски, оценка на нивото на съответствие и анализ на резултатите.
 • Персонализирана за вашата организация интегрирана система за работа с лични данни.
 • Всички документи, процедури, регистри, съгласия, права и други документи според GDPR.
 • Оценка на риска - идентифицирaйте и сведете до минимум рисковете.
 • Оценка на въздействието - анализирайте обработването на лични данни във Вашата фирма.
 • Документи и нормативни актове на Европейския съюз, КЗЛД и Република България.

GDPR “ИТ” – GDPR за Информационни Системи

GDPR “ИТ” е решение за одит, постоянно наблюдение, контрол и отчет за съответствие на информационни системи с изискванията на GDPR. С негова помощ можете да научите доколко и за какво ниво на риск отговарят Вашите системи (Windows работни станции и сървъри), какви са пропуските, какви са изискванията към машините, обработващи лични данни, и какви допълнителни технически мерки е необходимо да предприемете за цялостно привеждане на Вашето ИТ в съответствие. GDPR “ИТ” наблюдава постоянно обработката на личните данни от Вашите системи и Ви информира при евентуални нарушения.

С GDPR “ИТ” получавате:

 • Първоначален одит на информационните системи ангажирани с обработката на лични данни.
 • Доклад за съответствие на техническите мерки с изскванията на Общ Регламент относно Защита на Данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 • Мониторинг на нивото на съответствие.
 • И много още!

"ИТ" Мониторинг

Годишен мониторинг и поддръжка
лв 14
98
месесчно, без ДДС
 • ИТ доклад и препоръки
 • Мониторинг и извествяване
 • Регулярни отчети

"ИТ" Одит

Еднократен ИТ одит на работна станция
лв 199
90
еднократно, без ДДС
 • ИТ доклад с пропуски
 • Препоръки за ИТ
 • Оценка на риска

GDPR "ДЛЗД"

ДЛЗД (DPO) като услуга
лв 99
90
базова цена, месечно, без ДДС
 • Поддръжка на съответствието
 • Плащате колкото ползвате
 • Персонализиран калкулатор

GDPR “ДЛЗД” – DPO като услуга

GDPR “ДЛЗД” е иновативно решение за всяка една фирма или организация, целяща продължително спазване на регламента при възможно най-ниски разходи. GDPR “ДЛЗД” представлява ДЛЗД (Длъжностно Лице по Защита на Данните) като услуга. Тя дава възможност максимално да се оптимизират разходите по спазване на регламента, предоставя гъвкавост и в същото време е приложима дори и за най-малките организации.

След привеждането в съответствие с GDPR, всяка една организация трябва да съблюдава обработката на личните данни да става в съответствие с изискванията на регламента, а именно: да поддържа регистри, да извършва регулярни одити, да предприема действия по оценка на риска и оценка на въздействието при необходимост, да следи за валидността на съгласията за обработка и съответно да поддържа график за съхранение и унищожаване, да се консултира с КЗЛД при нужда, да следи за нарушения на сигурността на личните данни и много други.

Ние въведохме нов подход, базиран на следния основен принцип: да се заплащат само услугите които сте използвали. Създадохме продукт, с помощта на който да имате възможността да използвате и заплащате точно за това, от което имате нужда, ако и когато Ви се налага. Даваме Ви възможност за гъвкаво ценообразуване въз основа на детайлно персонализиране на услугите на база на най дълбоките специфики на вашия бизнес.

 • При подписване на едногодишен договор получавате и GDPR "Всичко" включено в цената. 

GDPR “Обучение” – Подгответе служителите си

С GDPR “Обучение” можете да обучите своите служители, ангажирани с обработка на лични данни, да спазват новите правила въведени с GDPR. Обучението ще им даде фундаментални познания, свързани с регламента и основните принципи при работата с лични данни. Ще се научат как да реагират и какви действия да предприемат в ситуации, свързани с искания за упражняване на правата от страна на субекти на данни, какво да правят за да се гарантира сигурността на обработката, извършвана от организацията и спокойно да могат да управляват евентуални инциденти и нарушения и жалби. 

Преминаване на обучението се удостоверява с персонализирано удостоверение, издадено лично на всеки служител след успешно положен тест. Обучението се провежда изцяло дистанционно, по интернет, с помощта на презентационни слайдове, видео уроци с водещ инструктор и онлайн тестове след всеки завършен раздел от учебния план.

 • Изцяло онлайн: Курсове, които могат да бъдат завършвани вкъщи или на работа, в удобно за Вас време.
 • Български език: Видео уроци с инструктор, проведени изцяло на български език.
 • Въпроси и отговори: Уточнения и разяснения по време на обучението.
 • Тестове след всеки раздел: Проверка на усвоените знания.
 • Персонализирано удостоверение за успешно завършен курс по учебния план на GDPRТест, което доказва, че служителите, които извършват обработване, са запознати с техните задължения по силата на регламента (член 39 от регламента), че Вашата организация или ДЛЗД е взело мерки за повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване (член 39 от регламента), и че Служителите, с достъп до лични данни, са обучени и информирани да ги обработват само по (Ваше) указание на администратора (член 32 от регламента - Сигурност на обработването).
 • Ежегодна поддръжка на подготовката и осведомеността на Вашите служители.
 • Максимална ефективност на разходи и време.

GDPR "Обучение"

Обучение на служителите
лв 29
80
На човек, без ДДС
 • Видео уроци за GDPR
 • Тест след всеки урок
 • Издаване на сертификат
 • Намаления до 4.80лв с
  абонамент

GDPRТест Снимка
Заяви консултант

Ако се нуждаете от специализирана консултация и допълнителна помощ, заявете одобрен от GDPRТест консултант, който да дойде при Вас и да Ви помогне със спецификата на Вашата организация.

GDPRТест СнимкаЗадай въпрос

В случай, че казус или термин от Регламента не Ви е ясен и не можете да намерите негова дефиниция в Библиотеката, можете да попълните Заявка за разяснение, и експерт от GDPRТест ще се свърже с Вас. 

GDPRТест СнимкаGDPR Библиотека

Получете достъп до терминологичен речник и най-широкия набор от документи на български и английски език, тясно фокусирани върху това да Ви помогнат да проведете Вашия GDPR проект успешно и в срок.

GDPRТест СнимкаСтани партньор

Станете част от партньорската програма на GDPRТест и ни помогнете да постигнем нашата цел: На 1/1/2019 България да е държавата-членка на ЕС с най-голям процент компании в съответствие с GDPR регламента. 

Какво е GDPR Всичко?

Какво представлява, какви са предимствата му, и защо е най-добрият метод за постигане на GDPR съответствие.

Защо GDPRТест?

В GDPRТест е вложен повече от 200 години опит. Научете повече за професионалистите, които го създават и подобряват.

Какво е GDPR?

Научете повече за GDPR или "Общ регламент относно защита на личните данни" (ЕС 2016/679) от Европейския Съюз и защо е важен.

Започнете Вашия GDPR проект днес с най-ефективната и единствена по рода си експертна система на пазара.

0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден, а после си осигурете продължително съответсвие с GDPR “ИТ” и GDPR “Обучение”.

Контакт

“ЕМ ПИ ЕЙ ИНОВЕЙШЪНС” ОOД

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

 • Email:contact@gdprtest.bg
 • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии