GDPRТест Лого

всички необходими документи

Зареждане

Документи

Системата за генериране на документи на GDPRТест създава готова за употреба пълна интегрирана система за обработка на личните данни, която отговоря на изискванията на „Общ Регламент относно Защита на Данните“ (ЕС) 2016/679 (или GDPR), която можете веднага да започнете да използвате във Вашата организация. На база на Вашите отговори и предоставената от вас информация, свързана с конкретната обработка на лични данни, която извършвате, системата Ви дава абсолютно всичко необходимо конкретно за Вашата организация според Регламента в едно комплектно решение – персонализирано, адаптирано и готово за употреба

Системата за генериране на документи на GDPRТест е разделена на 3 части или “стъпки”. След като минете през всички стъпки, ще разполагате с пълния набор от документи, който е нужен на Вашата организация, за да бъде в съответствие с Регламента. Моля, при генериране на документите спазвайте следната последователност:

Стъпка 1- Фирмена информация и общи документи

Попълнете еднократно Стъпка 1. В резултат, системата ще запомни Вашата фирмена информация, нужна за следващата стъпка. Също така, на Вашия имейл ще получите документи, свързани с права на субектите на лични данни, процедури за обработвенено на лични данни, други общи документи и регистри за обработката на лични данни. Файловете ще бъдат прикачени във формати .DOCX и .XLSX.

Стъпка 2 – Категории субекти лични данни

Попълнете стъпка 2 веднъж за всяка категория субекти на лични данни, чиито лични данни обработвате в хода на дейност на Вашата организация.

След всяко попълване на системата и изпращане на информацията, на Вашия имейл ще получавате документи, свързани с права и съгласия на съответните субекти на лични данни във формат .DOCX – всичко необходимо да обработвате именно тези лични данни на именно тези категории субекти лични данни.

Същевременно, информацията, която изпращате, ще бъде записвана в подготовка за Стъпка 3 – генериране на регистри.

В рамките на продукта, Стъпка 2 е ограничена до 10 категории субекти на лични данни, всеки с по 10 вида лични данни. За повече от 10 категории субекти на лични данни, моля активирайте допълнително използване на системата.

Стъпка 3 – Регистри

След като въведете всички субекти на лични данни, чиито лични данни обработвате в рамките на дейността на Вашата организация, натиснете бутона “Генерирай Регистри” в Стъпка 3, за да създадете и получите изцяло попълнени регистри за обработване на личните данни на базата на информацията, която сте предоставили до момента.

Препоръчително е да генерирате регистрите след като сте въвели всички категории субекти лични данни, а не поетапно.

Например, ако от начало въведете 3 категории субекти на лични данни и генерирате регистрите с натискането на бутона, то регистрите ще включват информация за въведените до тук 3 категории субекти на лични данни. Ако след това въведете още една категория субекти на лични данни (общо категориите стават 4) и генерирате регистри, то регистрите ще включват информация за всички 4 категории субекти лични данни.

Препоръчваме да генерирате регистрите само след като сте въвели всички категории субекти лични данни, за да опростите процеса и да не се налага да следите версиите на всички генерирани файлове.

Също както в Стъпка 2, генерирането на регистри в Стъпка 3 е ограничено до 10 използвания. 

Попълване и запазване на информация

 1. Вашата информация се записва автоматично всяка минута. В стъпки 1 и 2 можете да запишете работата си ръчно като натиснете бутона “Запиши” с иконката на дискета.
 2. Попълването на системата трябва да се осъществи от един браузър на един компютър, тъй като информацията за Вашите отговори се съхранява локално във Вашия браузър докато не я изпратите до системата. Ако влезете в системата от друг компютър или друг браузър, те няма да пазят Вашите отговори. 
 3. Ако използвате системата в продължение на няколко дена, в края на всяка сесия по попълване е препоръчително да затваряте прозореца, от който попълвате системата. Отговорите Ви ще се запазят. Когато искате да продължите да попълвате системата, влезте в нея отново.   
 4. Докато сте в период на попълване на системата, не изтривайте кеша и бисквитките на Вашия браузър. Ако  ги изтриете, информацията за Вашето попълване до тук ще бъде изгубена. 
 5. След като попълните дадена Стъпка и сте готови да изпратите информацията, уверете се че сте влезли в системата. Ако сесията Ви е изтекла, докато сте попълвали, информацията Ви няма да се изпрати и ще получите съобщение за грешка. Ако сесията Ви е изтекла, можете да влезете в системата през нов таб отново и да изпратите информацията без да има нужда да обновявате страницата.

Естество на въпросите

 1. С цел възможно най-качествена оценка на Вашето съответствие, с няколко изключения, всички въпроси са задължителни за отговор. 
 2. Интелигентната система на GDPRТест отваря и затваря определени секции и въпроси в зависимост от отговорите Ви на предходни въпроси.
 3. В случай, че определен термин не Ви е ясен, моля потърсете неговата дефиниция в GDPR Библиотеката. В случай, че речникът и паралелните документи от GDPRИнфо не са достатъчни, моля попълнете формата “Заявка за разяснение” и член на екипа на GDPRТест ще Ви съдейства и допълнително ще обнови съдържанието на речника. 

Боравене със системата

 1. Когато попълните всички въпроси, натиснете бутона “Изпрати”
 2. На посочения от Вас имейл ще получите Вашите документи.
 3. Препоръчваме да попълвате системата с браузър Google Chrome, както и да временно да изключите всички разширения от типа “AdBlock” по време на попълването. 

Още веднъж бихме искали да ви припомним, че основната задача, която експертната система има, е да Ви помогне да генерирате правилните документи за Вашата организация. За постигането на верни и коректни резултати е изключително важно в процеса на попълване на системата да бъдете максимално точни и реалистични. Ако не знаете как да отговорите на даден въпрос, свържете се с нашия екип. Само при един такъв подход от Ваша страна GDPRTест би генерирал правилните документи за Вашата организация.

Ако имате затруднения с попълването на системата или имате въпрос, с който можем да помогнем, свържете се с нас през страницата Контакти. Тук сме, за да Ви помогнем да постигнете пълно съответствие на Вашата организация спрямо GDPR регулацията по най-лесния и бърз начин.  

Съдържанието на този сайт и на тази страница, както и самата система GDPRТест са авторско и интелектуално право на GDPRТест и неговото разпространение без изричното съгласие на GDPRТест е незаконно.

Всички документи, генерирани от системата на GDPRТест са изработени и попълнени в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. специално за обработването на лични данни в рамките на Вашата организация и са приложими само за това обработване.

Използването на получения набор документи за други цели или в контекста на други организации носи риск за изпадане в несъответствие с регламента и налагане на глобите свързани с това.

Всички права са запазени (GDPRТест). Съдържанието и структурата на настоящите документи са предмет на закона за авторското право и на други текстове по защитата на интелектуалната собственост. Копирането и разпространението на тези документи извън организацията, за която те са генерирани, може да бъде допълнително наказуемо спрямо българското законодателство.

Моля, известявайте ни за подобни нарушения на contact@gdprtest.bg, за да можем да предприемем нужните правни действия според българското законодателство.

Стъпка 1

За да достъпите това съдържание трябва да сте регистриран потребител в сайта на GDPRТест.
Регистрацията е безплатна и можете да я направите от тук: Регистрация. Можете да влезете в системата от тук: Вход.
След като влезете в системата обновете тази страница.

Стъпка 2

За да достъпите това съдържание трябва да сте регистриран потребител в сайта на GDPRТест.
Регистрацията е безплатна и можете да я направите от тук: Регистрация. Можете да влезете в системата от тук: Вход.
След като влезете в системата обновете тази страница.

Стъпка 3

За да достъпите това съдържание трябва да сте регистриран потребител в сайта на GDPRТест.
Регистрацията е безплатна и можете да я направите от тук: Регистрация. Можете да влезете в системата от тук: Вход.
След като влезете в системата обновете тази страница.

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

 • Email:contact@gdprtest.bg
 • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии