GDPR "ДЛЗД"

Ние ще се грижим за Вашия GDPR.

GDPR не е крайна цел, а начин на работа с личните данни.

GDPR “ДЛЗД” представлява ДЛЗД (Длъжностно Лице по Защита на Данните или DPO) като услуга. Тя дава възможност максимално да се оптимизират разходите по спазване на регламента, предоставя гъвкавост и в същото време е приложима дори и за най-малките организации. 

GDPR “ДЛЗД” е иновативно решение за всяка една фирма или организация, целяща спазване на регламента при възможно най-ниски разходи.   

След привеждането в съответствие с GDPR, всяка една организация трябва да съблюдава това обработката на личните данни да става в съответствие с изискванията на регламента, а именно: да поддържа регистри, да извършва регулярни одити, да предприема действия по оценка на риска и оценка на въздействието при необходимост,  да следи за валидността на съгласията за обработка и съответно да поддържа график за съхранение и унищожаване, да се консултира с КЗЛД при нужда, да следи за нарушения на сигурността на личните данни и много други.

Ние въведохме нов подход, базиран на следния основен принцип: да се заплащат само услугите които сте използвали.

Създадохме възможност за гъвкаво ценообразуване въз основа на детайлно персонализиране на услугите на база на най дълбоките специфики на вашия бизнес. Създадохме продукт, с помощта на който да имате възможността да използвате и заплащате точно за това, от което имате нужда или ако и когато Ви се налага. 

С GDPR “ДЛЗД” получавате:

Първоначален одит на обработката на лични данни от Вашата организацията информационните системи ангажирани с обработката на лични данни.

Първоначален одит на техническите мерки и информационните системи използвани от Вашата организацията при обработката на лични данни.

Готова за употреба пълна интегрирана система за обработка на личните данни. (GDPR “Всичко”)

5х8 (пет дни в седмицата, осем часа на ден) мониторинг на обработката на лични данни и достъп до центъра за обслужване по тел и ел. Поща.

Одит на процесите и системите свързани с обработката на лични данни на година.

Експертна оценка на въздействието върху сигурността на личните данни (DPIA) на година.

Безплатно право на достъп до системата оценки на въздействието (DPIA)

Експертна оценка на риска върху сигурността на личните данни (Risk Assessment) на година.

Поддръжка на регистър на дейностите по обработване в качеството Ви на Администратор с до 3 Категории субекти.

Поддръжка на регистър на дейностите по обработване в качеството Ви на Обработващ с до 10 Администратора от името на които обработвате лични данни.

Създаване и поддръжка на регистър на активите свързани с обработката на личните данни с до 5 актива (сървър, софтуерен продукт, мрежово устройство и т.н.)

Създаване и поддръжка на регистър на нарушенията на сигурността на личните данни с обработка на до 2 нарушения на сигурността на година.

График за съхраняване и унищожаване на лични данни на до 10 субекта на лични данни

Обучение на до 10 човека от персонала на дружеството във връзка са обработката на лични данни.

Калкулатор

Използвайте калкулаторът по-доли, за да конфигурирате услугата по начин, който подхожда максимално на нуждите на Вашия бизнес. Стойностите, които са включени в базовите пакети са отбелязани като начални и при нужда може да надграждате върху тях. След като конфигурирате Вашата DPO услуга, натиснете бутона “Изпрати”. Нашият екип ще се свърже с Вас с предложение на база на Вашите нужди и с информация за следващите стъпки. 

Зареждане

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

  • Email:contact@gdprtest.bg
  • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии