Консултанти

По-долу ще намерите предложенията на сертифицирани от GDPRТест консултанти. Всички консултанти са преминали обучителен курс и са одобрени от екипа на GDPRТест като компетентни специалисти по темата GDPR и привеждането на български предприятия в съответствие с изискванията на Регламента. Всеки консултант е описал своя опит и е посочил цена на час. Изберете консултантът, който най-добре пасва на Вашия бизнес. Моля свържете се с нас, за да заявите неговите консултантски услуги и посочете неговият референтен номер на оператора. 

Консултант №5

Над 10 годишен опит  в консултиране и правно обслужване на български и чуждестранни компании в различни сфери на бизнеса.

 • Консултиране в областта на българското търговско право- търговски дружества, търговски сделки, несъстоятелност;
 • Консултиране в областта на защитата на личните данни;
 • Консултиране в областта на българското гражданско право- граждански договори, трудови правоотношения, семейно и наследствено право;
 • Изготвяне на договори, нотариални актове, нотариални покани, искови молби, отговори, жалби срещу съдебни и административни актове и др. документи;
 • Процесуално представителство в съда.
 • 1997 – 2001  г. – завършено средно образование – Национална финансово-стопанска гимназия, Квалификация: Икономист- проектант
 • 2001 – 2007 г. – завършено висше образование степен Магистър по специалност ПРАВО  – УНСС гр. София;
 • 2003 – 2009 г. – адвокатски сътрудник;
 • 2009 г. до момента–  адвокат към Софийска адвокатска колегия;
 • 2015 г. до момента- управител на адвокатско дружество;
 • 2009 г. до момента – участие в различни семинари и обучения от различни сфери на българското законодателство.
 • 2017 г. до момента- обучения в областта на защитата на личните данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679
 • Български език
 • Английски език

 

 • Цена консултация: 200 лв. / на час

Консултант №7

Над 6 годишен опит  в консултиране и правно обслужване на български и чуждестранни компании в различни сфери на бизнеса.

 • Консултиране в областта на българското търговско право- търговски дружества, търговски сделки, несъстоятелност;
 • Консултиране в областта на защитата на личните данни;
 • Консултиране в областта на българското гражданско право- граждански договори, трудови правоотношения, семейно и наследствено право;
 • Изготвяне на договори, нотариални актове, нотариални покани, искови молби, отговори, жалби срещу съдебни и административни актове и др. документи
 • Процесуално представителство.
 • 2002-2006  г. – завършено средно образование – Средно общообразователно училише с профил по английски език
 • 2007 – 2012 г. – завършено висше образование степен Магистър по специалност ПРАВО  – СУ,  гр. София;
 • 2008 – 2011 г. – адвокатски сътрудник;
 • 2013 – сега –  адвокат към Софийска адвокатска колегия;
 • 2013 г. до момента – участие в различни семинари и обучения от различни сфери на българското законодателство.
 • 2017 г. до момента- обучения в областта на защитата на личните данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

 • Български език
 • Английски език
 • Немски език
 • Турски език
 • Цена консултация: 170 лв. / на час

Консултант №10

Специалнист и икономист с повече от 15 години опит в имплементирането на политики, процедури и правила. 

 • Финанси
 • Счетоводство
 • ТРЗ
 • Процесно и организационно проектиране
 • Одит и анализ на процеси
 • Процедури и правила
 • Задълбочени познания по изискванията на регламента.

Цена на консултация: 150лв / час

Консултант №12

Сертифициран консултант по стандарт ISO 27001 с над 10 годишен опит в областта на имформационните технологии. Запознат е с принципите върху, които се базират системите за сигурност на информацията, както и направленията за изграждане на защити, задълбочени познания по изискванията на регламента.

 • Информационни технологии
 • Системи за сигурност
 • Киберсигурност
 • Антивирус
 • Криптиране на информация

Цена на консултация: 200лв / час

Консултант №16

Над 7 години опит в сферата на управлението на риска, анализа, data science и синхронизиране на бизнес процеси.

Въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 в дружества и организации, в това число извършване на вътрешен одит, изготвяне на политики и процедури и консултиране при структуриране на оперативни процеси;

Над 7 години опит в сферата на управлението на риска, анализа, data science и синхронизиране на бизнес процеси;

Ръководил и участвал в проекти по:

 • Business Intelligence
 • Predictive Credit Scoring моделиране за банкови, финансови и debt collection институции
 • Дизайн, имплементиране и мониторинг на customer behavior- based стратегии за управление на NPL портфейли
 • Интегриране на CRM и управление на бази данни
2003 – 2008Средно образование – Математическа Гимназия “Д-р Петър Берон”, гр Варна;
2008 – 2012Висше образование степен Бакалавър по Счетоводство – УНСС, гр. София
2012 – 2014Висше образование степен Магистър по Финансов Мендижмънт – УНСС, гр. София
2011 – 2014Analyst – Experian Bulgaria EAD, София
2014 – 2014Solutions Analyst – Експириън България  ЕАД, София
2014 – 2016Senior Solutions Analyst – Фронтекс Интернешънъл ЕАД, София
2016 – 2017Analytics Manager – Фронтекс Интернешънъл ЕАД, София
Задълбочени познания по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
Управление на бизнес процеси и структуриране на екипи;
Управление на портфейли, изготвяне, имплементиране и мониторинг на стратегии;
Data Mining & Data Science
Програмни езици и софтуери : WPS/SAS, SQL, R, Python, Power BI, Tableau, Talend Integration & ETL, Excel

 

 

Финансови институции;
Обучителни центрове;
Кантори на ЧСИ;
Бизнеси, свързани с управлението на вземания;
Различни търговски дружества и др; 
Български език
Английски език

Цена консултация: 100лв / час

* Цената не включва транспортни разходи за организации извън Софийска област.
**За организации извън Софийска област и с оглед специфичните особености на същата, консултацията може да бъде проведена дистанционно (чрез видеовръзка).

Консултант №18

Над 10 години опит в сферата на корпоративното право, облигационното и търговското право, както и в сферата на събирането и управлението на вземания.

Над 5 години опит в сферата на защитата на личните данни и подпомагане на дейността на компании да бъдат в съответствие със законодателната рамка и препоръките на Комисия за защита на личните данни;
Въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 в дружества и организации, в това число извършване на вътрешен одит, изготвяне на политики и процедури и консултиране при структуриране на оперативни процеси;

Процесуално представителство пред Комисия за защита на личните данни, Административен съд и Върховен Административен съд;

Над 10 години опит в сферата на корпоративното право, облигационното и търговското право, както и в сферата на събирането и управлението на вземания.

1999 – 2004Средно образование – Средно общообразователно училише с хуманитарен профил и  английски език
2004 – 2009Висше образование степен Магистър по специалност ПРАВО  – Софийски Университет,  гр. София;

 

2018 – до сегаСертифициран Медиатор

 

2006 – 2007Адвокатски сътрудник;
2008 – 2014Юрисконсулт
2014 – до сегаАдвокат към Адвокатска колегия – Кюстендил;
2014 – до сегаУправляващ съдружник в Адвокатско съдружие;
2017 – до сегаМедиатор към Министерство на правосъдието и Центъра за спогодби и медиация към СГС и СРС
2018 – до сегаЗаместник Председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен Съд и Софийски Градски съд

 

Финансови институции;
Обучителни центрове;
Кантори на ЧСИ;
Бизнеси, свързани с управлението на вземания;
Различни търговски дружества и др; 
Български език
Английски език

Цена консултация: 100лв / час

* Цената не включва транспортни разходи за организации извън Софийска област.
**За организации извън Софийска област и с оглед специфичните особености на същата, консултацията може да бъде проведена дистанционно (чрез видеовръзка).

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

 • Email:contact@gdprtest.bg
 • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии