Отговорите на изкуственият интелект

GDPR – ОТГОВОРИТЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ: ЛИЧНИ ДАННИ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ  Александър Аврамов1 & Александър Гъркинин2 Национална…

GDPR Член 15 – Как да реагираме според регламента?

Какво да правим в случай, че постъпи искане за упражняване на право на достъп до лични данни от физическо лице…